Lunds kommun har avslutat Fokus Genarp och har i sin slutrapport skrivit att berörda nämnder och styrelser ska ta resultaten i "beaktning" inför kommande budget. Vi får en känsla av att det lätt kan rinna ut i sanden och hävdar att kommunestyrelsen måste ta en aktivare roll för uppföljning och samordning i olika viktiga områden. Läs skrivelsen i pdf-format under fliken Byalagsmöte / Mötesprotokoll för mer information.