Genarps Byalag behöver hjälp med engagemang från fler i Genarp. Vi tycker det är synd att inga Genarpsbor under 65 år kommer och engagerar sig. Det är ju trots allt framtidsfrågor vi pratar om så det borde vara högintressant för småbarnsföräldrar.
Kontakta ordförande Kent Petersson eller kom på årsmötet och visa ditt intresse.