Föreningar i Genarp (24)

Det finns ett mycket livaktigt och utbrett föreningsliv, som tillgodoser de flestas önskemål även i olika åldrar. Det finns lokaler för de flesta verksamheter, kanske inte de allra finaste, största eller bäst utrustade, men det ger väldigt många möjligheter att träffas i olika sammanhang och utöva sina intressen. Den i särklass bästa och finaste lokalen som finns att uppbringa är vår fantastiska natur runt om Genarp. Den är både vacker, storslagen och otroligt rikt utrustad.

Här kommer ett litet axplock av alla de föreningar som är verksamma i Genarp. Fler föreningar hittar du i Föreningskatalogen på Lunds kommuns hemsida www.lund.se . Det går också bra att få information på Medborgarkontoret i Genarp.

Men det finns plats för fler föreningar i Genarp. På kommunens hemsida kan du också läsa om hur du bildar en förening. Du får praktiska råd, kan läsa om juridisk person, stadgar, årsmöte mm.

Lunds kommun har också ett flertal bidrag, stöd och stipendier som enskilda kan söka inom verksamheter som idrott, fritid och kultur.

På hemsidan finns också en förteckning över de idrotts- och skollokaler som hyrs ut till föreningar, företag och privatpersoner.

Kyrkor (2)