Plats: Lars Kristoffers väg 7 om inget annat anges.

V.2 12/1 kl 19.00 Månadsmöte
V.6 9/2 kl 19.00 Styrelsemöte
V.10 9/3 kl 19.00 Årsmöte (Ersätter Månadsmöte)
V.15 13/4 kl 19.00 Styrelsemöte
V.19 11/5 kl 19.00 Månadsmöte
V.23 8/6 kl 19.00 Styrelsemöte

V.28 Sommaruppehåll
V.32 Sommaruppehåll
V.37 14/9 kl 19.00 Månadsmöte
V.41 12/10 kl 19.00 Styrelsemöte
V.45 9/11 kl 19.00 Månadsmöte
V.50 14/12 kl 19.00 Styrelsemöte

Notering
Styrelseordförande kan kalla till två extra möten om behov uppstår.