Nästa Byalagsmöte är;

Torsdagen 12 september 2019 kl. 19.00

Plats: Träffpunkten

Välkomna!