Byalaget får numera Nyhetsbrev från kommunen som vi lägger under fliken protokoll. Se det senaste 210908.