Detaljplanen för området var ute på samråd under 2021. Under våren kommer det genomföras en arkeologisk förundersökning på området söder om Kyrkovägen. Mer information om samrådshandlingarna finns här: https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/detaljplaner/genarp-912-och-97