Om Genarps Byalag

Genarps Byalag är en ideell organisation som verkar för att bevara och tillvarata Genarpsbornas intressen. Vi arbetar även för en positiv utveckling av Genarp som ort.

Så här jobbar Genarps Byalag
Alla som bor i Genarp är alltid välkomna till månadsmöten som hålls andra torsdagen varannan månad kl 19.00 på Träffpunkten på Lars Kristoffers väg 7. Byalagets digitala kommunikation är hemsida där all information är samlad och lägger ut intresseväckare på Facebook ”Allt som rör Genarp”.

Det finns många olika arbetsområden att driva och vi skulle uppskatta om fler Genarpsbor i alla olika åldrar engagerar sig i byns frågor och utveckling.

Vi arbetar med månadsmöten där vi pratar om olika frågor och där personer rapporterar om status i olika projekt eller arbetsgrupper som de driver. Vi har kontinuerliga möte med förenings- /näringslivet i Genarp, sittande politiker, oppositionspolitiker, tjänstemän i Lunds kommun och Region Skåne.

Idag arbetar vi med

 • Bevakar och följer upp kommunens utfästelser i Fokus Genarp
 • Arbetar för nya fribyggartomter och byggande av hyresrätter
 • Arbetar för medborgarhuset och centrumutveckling som även drivits i Fokus Genarp
 • Driver på Lunds kommun om att förnya planläggningen av Åbron för bostäder och verksamhetsområdet
 • För dialog gällande cykelbana och bättre bussförbindelser
 • Byalaget arrangerade år 2023 Genarpsfestivalen tillsammans med kulturföreningen
 • Byalaget är även medarrangör i Jul i Genarp
 • För en kreativ dialog med politiker som bor i Genarp som kan försöka hjälpa till i vissa frågor

Detta har Byalaget arbetat med
Under årens lopp har Byalaget bland annat arbetat med följande:

 • Arbetat för breddning av vägen mellan Genarp-Esarp
 • Hindrat nedläggning av brandstation och istället kunna flytta till nya lokaler som bidragit till att kunna utveckla verksamheten
 • Skänkt pengar till skolklasser, TV-apparater till seniorboende, kläder till nattvandrare mm
 • Oändligt med möten med- och mot Lunds kommun, Region Skåne och andra myndigheter
 • Arbetat för en etablering av kontor för Sparbanken Skåne.
 • Föreslagit etablering av ett högstadium istället för att elever skulle gå i Dalby
 • Delaktiga för byggande av idrottshall
 • Deltagit i möten för att kunna ha kvar Polisstationen i Dalby
 • Hjälpt till att starta upp byalag i Dalby och Veberöd.
 • Arbetat för att behålla distriktssköterska
 • Drivit på Lunds politiker att utöka turtätheten för kollektivtrafiken

Policy
Det övergripande målet för de bidrag som Genarps Byalag lämnar är att de skall gagna Genarp med omnejd. Stor vikt läggs i att stimulera utbildning, kultur, aktiviteter, evenemang och idrott.

Genarps Byalag lämnar inte bidrag till fysiska personer, enskilda företag, politiska- eller religiösa organisationer, eller till projekt utanför Genarp med omnejd.

Ansökningar lämnas skriftliga med motivation, syfte, mål och belopp och handläggs på styrelsemöten löpande under året. Årlig budget för bidrag är ca 5 tkr.