Här ligger protokoll och annan generell information om Fokus Genarp.

Under hösten/vintern 2023 pågår arbete nere vid Ekevallen med att iordningställa en ny toalett som utlovades inom Fokus Genarp.