Allmänheten bjuds in till månadsmöten på Träffpunkten andra torsdagen i månaden kl. 19.00, varannan månad. Månadsmötet i mars ersätts av årsmöte.

Månadsmöte 2024

11 januari kl. 19.00

9 maj kl. 19.00

12 september kl. 19.00

14 november kl. 19.00

Lars Kristoffers väg 7, Genarp

Den röda markeringen nedan är platsen för månadsmöten.