Allmänheten bjuds in till månadsmöten på Träffpunkten andra torsdagen i månaden kl. 19.00, varannan månad.

Nästa månadsmöte är torsdagen den 9 november 2023 kl. 19.00.

Lars Kristoffers väg 7, Genarp

Den röda markeringen nedan är platsen för månadsmöten.