Senaste nyheterna från Genarps Byalag

April 2024

3 maj, 2024|Nyhetsbrev Lunds kommun|

Allmän information

Nu är det klart vilka bidrag till årets medborgarbudget som vunnit och kommer bli verklighet. Här är Genarps vinnande bidrag:

  1. Vindskydd i Risen
  2. Aktivitetsyta bredvid gymmet vid Ekvallen

Nu skickar Lund, Sjöbo och Eslöv tillsammans in ansökan om att bilda Biosfärsområde Storkriket till Sveriges regering. Regeringen tar beslut om nominering till Unesco inom närmaste halvåret. Efter detta återstår ett slutgiltigt besked från Unescos Biosfärprogram. Läs mer här:
https://lund.se/nyheter/nyheter/2024-04-29-historisk-milstolpe-i-bildandet-av-storkriket

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

Kommunstyrelsen sammanträdde den 10 april och

 1. beslutade då att ge i uppdrag åt tekniska nämnden att genomföra det vinnande medborgarbudgetförslaget vindskydd i Risen, och åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra aktivitetsytan bredvid gymmet.
 2. beslutade att medborgarbudgeten, som hittills varit ett pilotprojekt, kommer permanenteras.

Handlingarna från mötet hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-71042#agendaTabContent

Kultur- och fritidsförvaltningen

Nu är datumen för årets sommarsimskola släppta. På Genarpsbadet hålls simskola 8 juli-26 juli. Anmälan öppnar 29 maj. Läs mer här:
https://lund.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-aktiviteter/sommarsimskola

Barn- och skolförvaltningen

Fakturorna för den årliga inkomstjämförelsen för att säkerställa rätt förskole- och fritidshemsavgift har börjat skickas ut. Mer information finns på vår webb:
https://lund.se/forskola-och-skola/forskola/avgifter-forskola-och-fritidshem/arlig-inkomstjamforelse-for-att-sakerstalla-ratt-forskole–och-fritidshemsavgift

Vård- och omsorgsförvaltningen

Den 25 april bjöd kommunen in till en träff i Västerkyrkan för att prata om seniormåltider. Träffen riktade sig främst till seniorer och bestod av information från politiker och dietist, samt av en paneldiskussion och samtalsgrupper. Denna träff var startskottet på det samarbete kommunen vill starta mellan näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.

Mars 2024

12 april, 2024|Nyhetsbrev Lunds kommun|

Allmän information

 1. Från den 1 april reser du som är 70 år och äldre med 25 procent rabatt i hela Skåne. Den 27 februari beslutade regionfullmäktige om att införa seniorrabatt för kollektivtrafiken i Skåne. Läs nyheten här:
  https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/seniorrabatt/#/
 2. Vi söker fortfarande några röstmottagare till EU-valet. Sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer och anmäl dig här:
  https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/allmanna-val/for-dig-som-vill-arbeta-med-eu-valet
 3. Vecka 15 är det dags för årets hållbarhetsvecka. Mellan den 8 och 15 april hålls över 70 event med fokus på hållbarhetsfrågor. Läs mer här:
  https://lund.se/nyheter/nyheter/2024-03-07-hallbarhetsveckan-8-13-april-2024

 

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

Kommunstyrelsen sammanträdde 6 mars och

 1. godkände ansökan om att bilda biosfärsområde Storkriket. Ansökan gick därmed vidare till kommunfullmäktige. De beslutade även att ge kommunkontoret i uppdrag att förbereda en särskild dialog med Försvarsmakten och Fortifikationsverket om förutsättningarna för genomförandet av biosfärsområdet.

  Möteshandlingarna (kallelse med underlag och protokoll med beslut) hittar ni här:
  https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-27756#agendaTabContent

Kommunfullmäktige sammanträdde 21 mars

 1. godkände ansökan om att bilda biosfärdområde Storkriket. Detta innebär att ansökan gått igenom alla nödvändiga instanser i kommunen och därmed, i april, skickas till regeringen och sedan till Unesco, FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning. Om allt går vägen väntas Unesco besluta om att utse Storkriket till Sveriges åttonde biosfärområde under 2025. Läs mer om biosfärsområde Storkriket här:
  https://lund.se/uppleva-och-gora/natur-lekplatser-och-parker/naturomraden/biosfarsomrade-storkriket
 2. beslutade bordlägga en motion från Magnus Liljeroth och Åsa Wittenfelt (SD) till nästa sammanträde. Motionen handlade om att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra byggandet av trädäck till medborgarhuset i Genarp.

  Handlingarna från mötet (kallelse med underlag och protokoll med beslut) hittar ni här:
  https://moten.lund.se/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-21-mars-2024#agendaTabContent

Februari 2024

6 mars, 2024|Nyhetsbrev Lunds kommun|

Allmän information

 1. Blodbussen kommer till Genarp den 7 mars klockan 13.15-19.00
 2. Måndagen den 11 mars är medborgarcenter Genarp stängt på grund av utbildning

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

 1. Kommunstyrelsen sammanträdde 14 februari och beslutade då att förslaget till reviderad översiktsplan för Lunds kommun ska skickas på samråd. Samrådet är en möjlighet för lundaborna att säga hur de vill att kommunen ska utvecklas. Enligt förslaget ska kommunen kunna växa med totalt 30 000 nya bostäder fram till år 2050. I mars och april kommer förslaget att presenteras genom en rad planerade aktiviteter, bland annat i Genarp 4 april. Samrådstiden är 27 februari till 30 april. På denna sida hittar ni information och underlag:
  https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/ny-oversiktsplan—samrad

  Här hittar ni möteshandlingarna:
  https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-16763#agendaTabContent

Tekniska förvaltningen

 1. Den 4 mars påbörjar vi arbetet med att färdigställa gator i Kärrvallen. I denna etapp berörs Ida Ekenstiernas väg och Tuve Perssons väg, på sträckan mellan Genvägen och Anders Larssons väg. Gatorna får ny asfaltbeläggning och gångbanorna får asfalt. Längs en del av Tuve Perssons väg planterar vi en rad med träd mellan körbanan och gångbanan på södra sidan. Läs mer här:
  https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik–och-byggprojekt/trafik–och-stadsmiljo/2023-05-29-fardigstallande-av-gator-i-karrvallen-genarp

Tekniska nämnden sammanträdde 13 februari och

 1. behandlade då ett lundaförslag om att måla regnbågsfärgade gator i Genarp, Veberöd, Lund, Södra Sandby, Dalby och Torna Hällestad. Lundaförslaget avslogs med hänvisning till budgetutrymmet. De framhåller dock att de har en positiv inställning till att regnbågens färger finns i trafik- och stadsmiljön och menar att fler element kan adderas till de redan befintliga regnbågsmålade vägmärkesstolparna.

  Här hittar ni möteshandlingarna:
  https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2024-02-13#agendaTabContent

Serviceförvaltningen

Servicenämnden sammanträdde 14 februari och beslutade då:

Att ge i uppdrag åt fastighetschefen att annonsera upphandling av den nya idrottshallen vid Häckebergaskolan. Kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2022, om ombyggnation av skolan samt ny idrottshall, har ändrats och delats upp. I nuläget innebär detta att idrottshallen ska byggas men att övriga delar skjuts på framtiden.

Kallelse och protokoll hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/servicenamnden/servicenamnden-2024-02-14

Januari 2024

21 februari, 2024|Nyhetsbrev Lunds kommun|

Allmän information

 1. Röstningen för medborgarbudgeten är i full gång! Du kan rösta på din favorit av de nio förslag som gått vidare i Genarp fram till och med den 11 februari.
 2. Nästa vecka startar årets belysningsprojekt i Genarp där alla gamla armaturer ska bytas ut mot LED. Detta ljus är klarare och når längre, men går även att dimra och styra på distans. Det kommer en webbnyhet om detta, men för nu kan ni läsa mer här:
  https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik–och-byggprojekt/trafik–och-stadsmiljo/2023-03-02-belysningsprojekt
 3. Nu finns en solkarta för Lunds kommun. Genom beräkningarna på solkartan kan man se vilken potential det finns för att installera solceller på taket. Kartan visar vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ger en uppskattning om hur mycket el som kan produceras under ett år. Kartan uppdateras fortfarande och Genarp är ett av de områden som inte är färdigt än. https://geoportalen.lund.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=633797a06c45460ea7f3304cf51efc7d

 

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kultur- och fritidsförvaltningen

 1. Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde 18 januari och beslutade då vilka som tilldelas 2023 års ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas varje år ut som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som har gjort en särskilt god insats, inom ideell förening eller i något annat sammanhang. En av 2023 års stipendiater blir Mattias Ek från Friluftsfrämjandet i Genarp MTB.