Genarps Byalag är en ideell opolitisk organisation som verkar för att bevara och tillvarata Genarpsbornas intressen. Vi arbetar även för en positiv utveckling av Genarp som ort.

Styrelse 2021

Styrelseledamöter
Kent Petersson(omval)2023-24Ordförande, 2 år
Lina Jönsson(omval)2024-25Sekreterare, 2 år
Maria Emland(omval)2024-25Kassör, 2 år
Elin Lundgren(omval)2024-25Ordinarie ledamot, 2 år
Kent Nilsson(omval)2024-25Ordinarie ledamot, 2 år
 
Sara Nilsson(nyval)2024Suppleant, 1 år
Kim Nedergaard(omval)2024Suppleant, 1 år
Revisorer
Stefan Magnusson(omval)2024Ordinarie revisor, 1 år
Stig Andersson(omval)2024Ordinarie revisor, 1 år
 
Sven-Erik Sahlée(omval)2024Suppleant, 1 år
Valberedning
Mats Hulteen(omval)2024Ordförande, 1 år
Ordinarie ledamot, 1 år
Ordinarie ledamot, 1 år

Stadgar

Bilder är skänkta av Linn Falk, Tommy Petersson, Tommy Nilsson och Ingmar Hellfalk. Vi tackar å det ödmjukaste.

Adress

Genarps Byalag
Paprikavägen 3
247 70 Genarp

Org. nr. 802418-7513