Genarps Byalag är en ideell opolitisk organisation som verkar för att bevara och tillvarata Genarpsbornas intressen. Vi arbetar även för en positiv utveckling av Genarp som ort.

Styrelse 2021

Styrelseledamöter
Kent Petersson(nyval)2023-24Ordförande, 2 år
Lina Jönsson(omval)2022-23Sekreterare, 2 år
Maria Emland(omval)2022-23Kassör, 2 år
Elin Lundgren(nyval)2023-24Ordinarie ledamot, 2 år
Kent Nilsson(omval)2022-23Ordinarie ledamot, 2 år
 
Ann Häger(nyval)2023Suppleant, 1 år
Kim Nedergaard(nyval)2023Suppleant, 1 år
Revisorer
Stefan Magnusson(nyval)2023Ordinarie revisor, 1 år
Stig Andersson(omval)2023Ordinarie revisor, 1 år
 
Sven-Erik Sahlée(omval)2023Suppleant, 1 år
Valberedning
Mats Hulteen(omval)2023Ordförande, 1 år
Maria Emland(omval)2023Ordinarie ledamot, 1 år
Christa Jonsson(omval)2023Ordinarie ledamot, 1 år

Stadgar

Bilder är skänkta av Tommy Petersson, Tommy Nilsson, Ingmar Hellfalk. Vi tackar å det ödmjukaste.

Adress

Genarps Byalag
Paprikavägen 3
247 70 Genarp

Org. nr. 802418-7513