Torsdag den 8 november höll Jan Malmgren ett mycket intressant möte angående tre olika områden för att kunna utveckla byarna i de östra kommundelarna. Läs mer i minnesanteckningarna i pdf-format under mötesprotokoll.