Byalaget står på gränsen till att läggas ner pga bristande intresse. Tillsätts inte sju aktiva nya poster i styrelsen till årsmötet den 10 mars 2022 måste vi tyvärr lägga ner verksamheten.

Finner du det viktigt att Genarps behov och utveckling behövs så bör du engagera dig i byalaget så att man kan driva frågorna mot Lunds kommun, Region Skåne och Trafikverket, där ca 90% av allt arbete ligger.

Vi tror att det bästa är om personer som engagerar sig är runt 25-55 års åldern eftersom de flesta frågorna vi jobbar med gäller framtiden och gagnar barn och ungdomar i Genarp.

Det är också öppet för nya idéer och inriktningar om vad Byalaget ska arbeta med.

Anmäl ditt intresse till ordförande valberedningen Mats Hulteen på nr 070-840 56 93

Vid frågor om hur vi jobbar så ring:

Kent Peterson (Ordförande) 070-318 42 86
Lars Wide (Sekreterare) 070-926 31 00

mvh

//Genarps Byalag