I all bedrövelse som händer i omvärlden har Byalaget i alla fall glädjen att meddela att 5-6 personer har hört av sig och vill delta i Byalagets styrelse !

Detta tackar vi för och innebär att vi kommer köra vidare med samma kraft som förut och hoppas på föryngring och utveckling av Byalaget ! !

Vi vill också tacka alla som givit glada tillrop om att Byalaget behövs. Det värmer ska ni veta. En liten ljusglimt i mörkret i alla fall.