Allmän information

Nu är det klart vilka bidrag till årets medborgarbudget som vunnit och kommer bli verklighet. Här är Genarps vinnande bidrag:

    1. Vindskydd i Risen
    2. Aktivitetsyta bredvid gymmet vid Ekvallen

Nu skickar Lund, Sjöbo och Eslöv tillsammans in ansökan om att bilda Biosfärsområde Storkriket till Sveriges regering. Regeringen tar beslut om nominering till Unesco inom närmaste halvåret. Efter detta återstår ett slutgiltigt besked från Unescos Biosfärprogram. Läs mer här:
https://lund.se/nyheter/nyheter/2024-04-29-historisk-milstolpe-i-bildandet-av-storkriket

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

Kommunstyrelsen sammanträdde den 10 april och

  1. beslutade då att ge i uppdrag åt tekniska nämnden att genomföra det vinnande medborgarbudgetförslaget vindskydd i Risen, och åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra aktivitetsytan bredvid gymmet.
  2. beslutade att medborgarbudgeten, som hittills varit ett pilotprojekt, kommer permanenteras.

Handlingarna från mötet hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-71042#agendaTabContent

Kultur- och fritidsförvaltningen

Nu är datumen för årets sommarsimskola släppta. På Genarpsbadet hålls simskola 8 juli-26 juli. Anmälan öppnar 29 maj. Läs mer här:
https://lund.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-aktiviteter/sommarsimskola

Barn- och skolförvaltningen

Fakturorna för den årliga inkomstjämförelsen för att säkerställa rätt förskole- och fritidshemsavgift har börjat skickas ut. Mer information finns på vår webb:
https://lund.se/forskola-och-skola/forskola/avgifter-forskola-och-fritidshem/arlig-inkomstjamforelse-for-att-sakerstalla-ratt-forskole–och-fritidshemsavgift

Vård- och omsorgsförvaltningen

Den 25 april bjöd kommunen in till en träff i Västerkyrkan för att prata om seniormåltider. Träffen riktade sig främst till seniorer och bestod av information från politiker och dietist, samt av en paneldiskussion och samtalsgrupper. Denna träff var startskottet på det samarbete kommunen vill starta mellan näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.