Allmän information

 1. Från den 1 april reser du som är 70 år och äldre med 25 procent rabatt i hela Skåne. Den 27 februari beslutade regionfullmäktige om att införa seniorrabatt för kollektivtrafiken i Skåne. Läs nyheten här:
  https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/seniorrabatt/#/
 2. Vi söker fortfarande några röstmottagare till EU-valet. Sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer och anmäl dig här:
  https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/allmanna-val/for-dig-som-vill-arbeta-med-eu-valet
 3. Vecka 15 är det dags för årets hållbarhetsvecka. Mellan den 8 och 15 april hålls över 70 event med fokus på hållbarhetsfrågor. Läs mer här:
  https://lund.se/nyheter/nyheter/2024-03-07-hallbarhetsveckan-8-13-april-2024

 

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

Kommunstyrelsen sammanträdde 6 mars och

 1. godkände ansökan om att bilda biosfärsområde Storkriket. Ansökan gick därmed vidare till kommunfullmäktige. De beslutade även att ge kommunkontoret i uppdrag att förbereda en särskild dialog med Försvarsmakten och Fortifikationsverket om förutsättningarna för genomförandet av biosfärsområdet.

  Möteshandlingarna (kallelse med underlag och protokoll med beslut) hittar ni här:
  https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-27756#agendaTabContent

Kommunfullmäktige sammanträdde 21 mars

 1. godkände ansökan om att bilda biosfärdområde Storkriket. Detta innebär att ansökan gått igenom alla nödvändiga instanser i kommunen och därmed, i april, skickas till regeringen och sedan till Unesco, FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning. Om allt går vägen väntas Unesco besluta om att utse Storkriket till Sveriges åttonde biosfärområde under 2025. Läs mer om biosfärsområde Storkriket här:
  https://lund.se/uppleva-och-gora/natur-lekplatser-och-parker/naturomraden/biosfarsomrade-storkriket
 2. beslutade bordlägga en motion från Magnus Liljeroth och Åsa Wittenfelt (SD) till nästa sammanträde. Motionen handlade om att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra byggandet av trädäck till medborgarhuset i Genarp.

  Handlingarna från mötet (kallelse med underlag och protokoll med beslut) hittar ni här:
  https://moten.lund.se/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-21-mars-2024#agendaTabContent