Genarps Byalag håller på att arbeta fram en målbild för ett-, två- och tre år framåt för att kunna fokusera bättre på vissa intresseområden. Vi vill att Genarpsborna kommer med förslag på mål i de olika tidsperioderna och fyller i det på blanketten som ligger som bilaga under Mötesprotokoll 191212 eller enligt länk, nedan. Skriv ut eller scanna dina förslag och posta enligt adressen längst ner på blanketten. Uppge gärna ditt namn och telefonnummer om ni har några frågor.

https://genarp.nu/wp-content/uploads/2020/01/191212-Protokollbilaga-Mål-för-Byalget.pdf