Byalaget får numera Nyhetsbrev från kommunen som vi lägger under
fliken protokoll. Se det senaste 210908.