Vi har bjudit in samtliga politiska partier till Medborgarhuset där de har möjlighet att berätta hur de ser på Genarps utveckling och vad deras parti vill prioritera. Vi har skickat en del frågor som de ska få utveckla sina svar på. Alla är välkomna att lyssna och ställa frågor. Fritt inträde. Vi följer FHMs rekommendationer.

Plats: Medborgarhuset

Datum: 16 september

Kl: 18.30-21.00

Maxantal i lokalen: 50 pers.