Förra veckan arrangerade Lunds kommun tillsammans med Polisen en trygghetsvandring där deltagarna var; tjänstemän från kommunen, Räddningstjänst Syd, Nattvandrarna, fältgruppen Lund, Fritid Genarp och Genarps Byalag.

 

Syftet med trygghetsvandringen var att titta på olika platser i Genarp där det är otrygga miljöer eller farlig trafikmiljö. Vi gick runt i en dryg timme och påpekade många bra saker som ska lyftas och åtgärdas.

 

Byalaget frågade även om kommunens tjänstemän och Polisen kände till en trafikutredning från Ramböll 180122 som kommunen beställt utifrån Fokus Genarp. Denna rapport var okänd för alla i sällskapet men ska följas upp och kompletteras. Polisen återkommer med en sammanställning från trygghetsvandringen som vi hoppas kan publiceras på Byalagets hemsida.

 

mvh
Genarps Byalag