Valdebatten 2022 – minnesanteckningar

Lördagen den 13 augusti anordnade Genarps byalag en valdebatt där [...]