Allmän information

 1. Det eldningsförbud som trädde i kraft i hela Lunds kommun den 20 maj har upphävts. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men kommunen och Räddningstjänsten Syd uppmanar ändå till försiktighet och att använda fasta grillplatser. Läs mer här:
  https://lund.se/nyheter/servicemeddelanden/2024-05-27-eldningsforbudet-har-upphavts
 2. Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Vilken vallokal man tillhör står angiven på röstkortet. Vill man förtidsrösta kan man göra det på biblioteket.
 3. Vecka 25, med start 17 juni, får medborgarcenter sommaröppettider. Kontoret i Genarp har öppet på torsdagar klockan 10–12 vecka 25–26 samt vecka 33. Vecka 27–32 har vi stängt och vi återgår till normala öppettider vecka 34.
 4. Nu och fram till 30 juni finns Skånetrafikens sommarbiljett att köpa till reducerat pris. Med sommarbiljetten reser man obegränsat inom Skåne från 15 juni till 15 augusti.
  https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/sommarbiljetten-2024/#/
 5. Den 16 juni går Skånetrafiken över till sommartabell. Mer information på Skånetrafikens webb:
  https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/nytidtabell/#/
 6. Nu är planeringen i full gång med att sätta programmet för biosfärfestivalen den 7–15 september för biosfärområdet Storkriket, och det finns möjlighet att vara med som arrangör! Läs mer här:
  https://lund.se/nyheter/nyheter/2024-05-21-bli-en-del-av-biosfarfestivalen

 

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

Kommunstyrelsen sammanträdde 8 maj och

 1. Fattade då ett inriktningsbeslut om att slå ihop de förvaltningar som är delar av samhällsbyggnadsprocessen till en sammahällsbyggnadsförvaltning. Det rör sig i första hand om tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och de delar inom serviceförvaltningen som arbetar med anläggning, drift och skötsel. Organisationsförändringarna är en del i uppdraget att effektivisera kommunens arbete och är en följd av en utredning av för- och nackdelar som pågått i ett år. Berörda nämnder, där politikerna fattar beslut, påverkas inte.
 1. Beslutade då om nya sänkta taxor för brandskyddskontroll och sotning från och med den 1 juli i år. Sammantaget sjunker taxorna för sotning med 16 procent och för brandskydd med 40 procent. Bakgrunden är att kommunen har gjort en ny upphandling av entreprenör som genomför brandskyddskontroller och sotning. Eftersom både fasta och rörliga kostnader blir lägre jämfört med tidigare avtal ändras även fastighetsägarens taxor. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Handlingarna hittar ni här:
  https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-82035#agendaTabContent

Kommunfullmäktige sammanträdde den 23 maj och

 1. beslutade då att fastställa de sänkta sotningstaxorna enligt kommunstyrelsens beslut. Handlingarna från mötet hittar ni här:
  https://moten.lund.se/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-23-maj-2024

Vård- och omsorgsförvaltningen

 1. Nu kan seniorer äta lunch på 13 olika skolrestauranger i Lund till en kostnad av 67 kronor. Seniorluncher är en del av det som ersätter seniorrestaurangerna som ska stänga den 30 juni. Under en inkörningsperiod kommer de seniora lunchgästerna att ha möjlighet att lämna synpunkter i samband med sina lunchbesök. Lunds kommun sammanställer sedan synpunkterna och använder dem vid utvecklingen av seniorluncher. Läs hela nyheten här:
  https://lund.se/nyheter/nyheter/2024-05-14-nu-kan-seniorer-ata-seniorlunch-pa-fler-skolrestauranger

Kultur- och fritidsförvaltningen

 1. Genarpsbadet öppnade 27 maj. Här hittar ni information om öppettider:
  https://lund.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-aktiviteter/bad

Det hålls även sommarsimskola på Genarpsbadet i sommar, 8 juli-26 juli. Simskolan är uppdelad på ålder och förkunskaper och anmälan öppnar 29 maj. Här hittar ni mer information om sommarsimskolan:
https://lund.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-aktiviteter/sommarsimskola