Kommunen vill passa på att påminna om:

Allmän information

  • Blodgivartrailern kommer till Genarp 7 juli klockan 13.15-19.00 (lunch 15–16).

 

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

  • Nu har vi börjat sätta upp QR-koder vid de färdigställda medborgarbudgetförslagen.

Kommunstyrelsen sammanträdde 19 juni och

  • Beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet inte ska behöva betala markhyra när de säljer julgranar. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Protokollet och handlingarna hittar ni här:

https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-58576#agendaTabContent

Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden sammanträdde 18 juni och

  • Diskuterade ett inkommet Lundaförslag om en temalekplats i Fjärilsparken. De beslutade att besvara förslaget med att det tas i beaktning i handlingsplanen för lek- och aktivitetsytor och att en sådan kan byggas tidigast 2029. Det är också först då det kan utredas om den ska placeras i Fjärilsparken eller på annan plats. Arbetet med lekplatser som ska byggas, renoveras eller läggas ner kräver flera års framförhållning kopplat till kommunens budgetprocess. I år renoveras områdeslekplatsen Vändskivan i centrala Genarp. Dessutom kommer det att byggas en aktivitetsyta nära gymmet vid Ekevallen efter önskemål i årets medborgarbudget.

    Handlingarna från mötet hittar ni här:
    https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2024-06-18#agendaTabContent

Vård- och omsorgsförvaltningen

  • Efter beslutet att ställa om seniorrestaurangerna till att seniorer kan äta lunch i skolorna har vård- och omsorgsförvaltningen fört dialog med Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete (LIPS). I samråd med föreningslivet har lösningar diskuterats för bland annat helgerna. Mot bakgrund av detta föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att ett ideéburet offentligt partnerskap (IOP) träffas mellan parterna, med innehållet att LIPS serverar lunch till seniorer på vissa träffpunkter.

Vård- och omsorgsnämnden sammanträdde 20 juni och beslutade

Kultur- och fritidsförvaltningen

Om någon hade tänkt åka på utflykt till Skrylle kommer här lite bonusinfo.