Allmän information

 1. Blodbussen kommer till Genarp den 7 mars klockan 13.15-19.00
 2. Måndagen den 11 mars är medborgarcenter Genarp stängt på grund av utbildning

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kommunkontoret

 1. Kommunstyrelsen sammanträdde 14 februari och beslutade då att förslaget till reviderad översiktsplan för Lunds kommun ska skickas på samråd. Samrådet är en möjlighet för lundaborna att säga hur de vill att kommunen ska utvecklas. Enligt förslaget ska kommunen kunna växa med totalt 30 000 nya bostäder fram till år 2050. I mars och april kommer förslaget att presenteras genom en rad planerade aktiviteter, bland annat i Genarp 4 april. Samrådstiden är 27 februari till 30 april. På denna sida hittar ni information och underlag:
  https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/ny-oversiktsplan—samrad

  Här hittar ni möteshandlingarna:
  https://moten.lund.se/committees/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-16763#agendaTabContent

Tekniska förvaltningen

 1. Den 4 mars påbörjar vi arbetet med att färdigställa gator i Kärrvallen. I denna etapp berörs Ida Ekenstiernas väg och Tuve Perssons väg, på sträckan mellan Genvägen och Anders Larssons väg. Gatorna får ny asfaltbeläggning och gångbanorna får asfalt. Längs en del av Tuve Perssons väg planterar vi en rad med träd mellan körbanan och gångbanan på södra sidan. Läs mer här:
  https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik–och-byggprojekt/trafik–och-stadsmiljo/2023-05-29-fardigstallande-av-gator-i-karrvallen-genarp

Tekniska nämnden sammanträdde 13 februari och

 1. behandlade då ett lundaförslag om att måla regnbågsfärgade gator i Genarp, Veberöd, Lund, Södra Sandby, Dalby och Torna Hällestad. Lundaförslaget avslogs med hänvisning till budgetutrymmet. De framhåller dock att de har en positiv inställning till att regnbågens färger finns i trafik- och stadsmiljön och menar att fler element kan adderas till de redan befintliga regnbågsmålade vägmärkesstolparna.

  Här hittar ni möteshandlingarna:
  https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden/tekniska-namnden-2024-02-13#agendaTabContent

Serviceförvaltningen

Servicenämnden sammanträdde 14 februari och beslutade då:

Att ge i uppdrag åt fastighetschefen att annonsera upphandling av den nya idrottshallen vid Häckebergaskolan. Kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2022, om ombyggnation av skolan samt ny idrottshall, har ändrats och delats upp. I nuläget innebär detta att idrottshallen ska byggas men att övriga delar skjuts på framtiden.

Kallelse och protokoll hittar ni här:
https://moten.lund.se/committees/servicenamnden/servicenamnden-2024-02-14