Exploatering Söder om Kyrkovägen – väster om Kaplanstigen

Detaljplanen för området var ute på samråd under 2021. Under [...]