Allmän information

  1. Röstningen för medborgarbudgeten är i full gång! Du kan rösta på din favorit av de nio förslag som gått vidare i Genarp fram till och med den 11 februari.
  2. Nästa vecka startar årets belysningsprojekt i Genarp där alla gamla armaturer ska bytas ut mot LED. Detta ljus är klarare och når längre, men går även att dimra och styra på distans. Det kommer en webbnyhet om detta, men för nu kan ni läsa mer här:
    https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik–och-byggprojekt/trafik–och-stadsmiljo/2023-03-02-belysningsprojekt
  3. Nu finns en solkarta för Lunds kommun. Genom beräkningarna på solkartan kan man se vilken potential det finns för att installera solceller på taket. Kartan visar vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ger en uppskattning om hur mycket el som kan produceras under ett år. Kartan uppdateras fortfarande och Genarp är ett av de områden som inte är färdigt än. https://geoportalen.lund.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=633797a06c45460ea7f3304cf51efc7d

 

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Kultur- och fritidsförvaltningen

  1. Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde 18 januari och beslutade då vilka som tilldelas 2023 års ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas varje år ut som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som har gjort en särskilt god insats, inom ideell förening eller i något annat sammanhang. En av 2023 års stipendiater blir Mattias Ek från Friluftsfrämjandet i Genarp MTB.