Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Stadsbyggnadskontoret

Byggnadsnämnden sammanträdde 7 december och beslutade:

  • Att anta detaljplan för del av Åbrodden 1.
  • Att godkänna det förslag till revidering av Lunds kommuns översiktsplan (ÖP 2025) inför samråd, och därmed översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare beslut. De beslutade även att, för det fortsatta arbetet, ge i uppdrag att förlänga Genvägen från Gödelövsvägen österut till Värdshusvägen.
    • Genarp är en av de platser vi tittar extra noga på i arbetet med att revidera översiktsplanen. I början av 2024 är det dags för samråd för förslaget och då kommer det fler tillfällen att bidra.

Handlingarna från mötet (kallelse och protokoll) hittar ni på nedanstående länk. Genarp har ett eget avsnitt i samrådsförslaget till ÖP – som ni kan ladda ner under punkt 11 i kallelsen, ”del 3 Geografiska inriktningar”.https://moten.lund.se/committees/byggnadsnamnden/byggnadsnamnden-2023-12-07#agendaTabContent

Hela samrådsförslaget till reviderad översiktsplan kan ni läsa här:https://experience.arcgis.com/experience/d15d7f2edcba444084631a591afb42f1/page/V%C3%A4lkommen/