Protokoll från byalagets månadsmötet i januari. Kortfattat diskuterade byalaget Ljus i Genarp som kommer anordnas den 2 december mellan 15:00 – 19:00.

240111 Protokoll Månadsmöte