Pågående exploateringsprojekt i Genarp

Genarps byalag bevakar aktivt pågående och kommande exploateringar i Genarp. 

Genarp 9:12 och 9:7

Detaljplanen för området var ute på samråd under 2021. Under våren kommer det genomföras en arkeologisk förundersökning på området söder om Kyrkovägen. Mer information om samrådshandlingarna finns här: https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/detaljplaner/genarp-912-och-97

Borgen 24 – Fd Järnhandeln

Detaljplanen har varit ute på samråd och just nu arbetar kommunen med att sammanställa inkomna synpunkter. Mer information om samrådshandlingarna finns här: https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/detaljplaner/borgen-24

Åbrodden 1 – Häckebergaskolan

Detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden. Mer information om handlingarna finns här: https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/detaljplaner/abrodden-1