Den formella beteckningen på Genarps brandkår är Räddningstjänst Syd station Genarp. R‑Syd är ett kommunförbund som omfattar Malmö, Burlöv, Kävlinge, Eslöv och Lund. I Genarp finns för närvarande 16 anställda deltidsbrandmän. De arbetar i tre lag om fem personer varav en är styrkeledare. Lagen turas om att ha beredskapsjour som varar från måndag morgon kl. 06.00 till efterföljande måndagsmorgon samma tid. För att kunna bli brandman i Genarp måste man både bo och arbeta i byn. Under jourveckan ska brandmännen vara ombytta och klara att rulla ut släckbilen från stationen inom fem minuter från det att SOS skickat ut larmet till brandmännens personsökare. Under jourveckan ingår en obligatorisk övning en kväll. Brandmännen har 50 obligatoriska övningstimmar per år.
Deltidsbrandmännen utbildas vid statens räddningsskolor, sedan årsskiftet kallat MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Brandmännen utbildas först i sin egen kommun i en s k preparandutbildning och sedan under fem intensiva veckor på räddningsskolan i Revinge. Där studerar de bl.a. farliga ämnen, sjukvård, vattenlivräddning, djurlivräddning, insats vid trafikolycka och naturligtvis brandbekämpning och rökdykning. För att kunna anställas som brandman måste man klara vissa fysiska tester. Deltidsbrandmän är avlönade och schemalagda och ska inte förväxlas med aktiva i frivilligkårer.

Genarps brandkår har lite mer än ett larm i veckan. Trafikolyckor är den vanligaste anledningen till utryckning. Sedan 2007 är brandmännen i Genarp utbildade och delegerade att utföra sjukvårdsuppgifter vid hjärtstopp och trauman och har med sig en defibrillator och syrgas i brandbilen.