Protokoll Månadsmöte November

Protokoll från byalagets månadsmötet i november. Kortfattat diskuterade byalaget Ljus [...]