Styrelsen i Genarps byalag vill tacka alla nya medlemmar och alla som kom på Genarpsfestivalen. Vi fortsätter att driva den positiva utvecklingen för Genarp och bevakar att utfästelser från Lunds kommun, LKF och Folktandvården blir utförda.