Septembers nyhetsbrev från Lunds kommun finns under mötesprotoll.