Torsdag den 10 Mars kl 19.00 Lars Christoffers väg 7 är det årsmöte och som ersätter månadsmötet.

O B S ! Anmäl ditt deltagande om ni kommer med tanke på inköp av semlor och eventuella nya restriktioner.
Genarp Kent Petersson:
kent@kp-fast.se
070-318 42 86