Protokoll från byalagets månadsmötet i november. Kortfattat diskuterade byalaget Ljus i Genarp som kommer anordnas den 2 december mellan 15:00 – 19:00.

231109 Protokoll Månadsmöte