Information från Lunds kommun.

Allmän information

Den 7 november startar vaccinationen mot säsongsinfluensa för de som är antingen gravida, över 65 år eller tillhör någon riskgrupp. Bokning sker via telefon eller 1177. I samband med detta kommer det även finnas möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 och pneumokocker.

Förvaltningsinformation och nämndbeslut

Tekniska förvaltningen

  • På tekniska nämndens sammanträde 18 oktober diskuterades en skrivelse från Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och FörNyaLund där det föreslogs att undersöka intresse för odlingslotter i de östra tätorterna. Detta då det inte finns några odlingslottsområden i Genarp, Veberöd eller Stångby. Nämnden beslutade att, i enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, inte utreda behovet vidare – detta då intresset i de östra tätorterna är lågt. Nämnden beslutade dock att lägga till en mening under fliken ”Jag vill hyra en odlingslott” på lund.se/Odlingsområden i stil med att: ”Om du är intresserad av odlingslott i någon av de tätorter som i nuläget inte erbjuder odlingslotter, var vänlig maila ditt intresse till odlingssamordning@lund.se”.
  • Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde även att godkänna tekniska förvaltningens förslag om tillköp av ökad turtäthet på busslinje 162, mellan Genarp och Lund, från och med 16 juni 2024 till december 2025. Kommunfullmäktige har givit tekniska nämnden särskilt uppdrag att utöka turtätheten på linje 162. Medel har avsatts för del av 2024 och hela 2025. Förvaltningen föreslår att kommunens tillköp på linje 162 från juni 2024 utökas med fler turer samt att trafiken utförs utan förbeställning. Kostnaden per helår beräknas till 1,25 miljoner kronor.